Skapa och skicka nyhetsbrev/utskick via e-post med BackNet Nyhetsbrev 5

Skapa och skicka nyhetsbrev/utskick via e-post med BackNet Nyhetsbrev 5

Det är många som har insett hur kostnadseffektivt det är att använda sig av nyhetsbrev (utskick via e-post) som en del i marknadsföringen. Dessutom är det miljövänligt.
BackNet Nyhetsbrev 5 är en flexibel tjänst som du når direkt på Internet utan någon installation.

Du skapar, skickar och följer upp dina utskick väldigt enkelt direkt via vår tjänst. Vi anpassar den grafiska designen så att den stämmer med din övriga marknadsföring. Du väljer vilket abonnemang som passar dig, utifrån hur många prenumeranter du har.

Några funktioner som du hittar i nyhetsbrevstjänst:

 • Obegränsat med utskickslistor
  Du bestämmer själv hur många utskickslistor du vill ha.
 • Kombinera utskickslistor via ett utskick
  Du kan skicka ut samma nyhetsbrev till olika utskickslistor på samma gång.
 • Tidstyrning
  Du kan schemalägga dina nyhetsbrev.
 • Uppföljning/statistik i realtid
  Du ser bland annat hur många nyhetsbrev som har gått ut och hur många som är öppnade.
 • Gruppering av medlemmar
  Du kan dela in medlemmar i grupper vilket innebär att du kan göra riktade utskick, t ex skicka bara till de som har intresset sport.
 • Specialbyggda HTML-mallar
  Du kan få mallar med inbyggda funktioner. Det kan t ex vara att nyhetsbrevtjänsten hämtar ut de 5 senaste publicerade nyheterna på din hemsida och applicerar dessa i HTML-mallen.
 • Val av olika HTML-mallar
  Du kan välja mellan ett antal olika designade HTML-mallar.
 • Automatiserade av- och påanmälan formulär på din hemsida
  Du bestämmer själv vilka utskickslistor som ska användas(synas) på din hemsida via BackNet.
 • Nyhetsbrevstjänsten kan appliceras på alla tjänster i BackNet
  Du kan skicka enskilda sidor/artiklar i BackNet CMS till dina medlemmar. T ex om du har dagens lunch på din hemsida. Med ett fåtal klick kan du skicka ut detta till dina medlemmar. Du slipper klipp och klistra.